Friday, November 24, 2017

வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் ...!!!வீரத்தின் விளைநிலமாம் சிவகங்கை யாண்ட 
***வீரமங்கை  வேலுநாச்சி யாரென்னும் ராணி! 
பேரழகுப் பெண்மயிலாள் இளம்வயதி லேயே
***பிறமொழிகள் பயின்றதுடன் இலக்கியமும் கற்றாள்!
பூரணமாய்ப் போர்க்கலைகள் பலவற்றில் தேர்ந்தாள்
***புலிபோலும் வீரத்திற் சிறந்தாளைக் கண்டு 
தீர(ன்)முத்து வடுகநாதன் காதலிலே மூழ்கித் 
***திருமணமும் செய்துகொண்டான் வேலுநாச்சி யாரை !

ஆங்கிலேயப் படையெடுப்பில் வஞ்சகமாய்க் கொன்ற 
***அன்பான தன்பதியின் இறந்தசெய்தி கேட்டுத்
தாங்கொணாத துயராலே உடன்கட்டை ஏறித் 
***தன்னுயிரை மாய்த்திடவே முடிவுசெய்தாள் அவளே !
வேங்கையென வெகுண்டெழுந்து பழிவாங்கச் சொன்ன 
***வீரமருது சகோதரர்கள் அமைச்சருடன் சேர்ந்து 
தீங்கிழைத்த எதிரிகளைத் தீர்த்திடவே எண்ணி 
***திண்டுக்கல் கோட்டைக்குப் பாதுகாப்பாய்ப் போனாள் !

ஆண்வேட மணிந்துசென்று  படையுதவி கேட்க 
***ஐதரலி படைகளையும் உடனனுப்பி வைத்தான் !
மூண்டெழுந்த போருக்காய் உயிர்த்தியாகம் செய்ய 
*** முனைந்திட்ட குயிலியுமை யாள்வீரம் பெரிதே !
மீண்டிடவே முடியாமல் எதிரிகளும் தோற்க 
***வெற்றிவாகை சூடிநின்ற தமிழச்சி தானும்
வேண்டியவர் தன்னிடத்தில் மண்டியிட்ட  தாலே
*** வீரமங்கை மன்னித்தாள்  உயிர்ப்பிச்சை தந்தே !!

சியாமளா ராஜசேகர் 


அன்பின் சின்னம் ....!!!எழில்கொஞ்சும் அதிசயங்கள் ஏழுள் ஒன்றாய்
***யமுனைநதிக் கரையினிலே வியக்கும் வண்ணம்
அழிவில்லாக் காதலுக்கு சாட்சி யாக
***அகிலத்தில் சிறப்புமிக்க அன்பின் சின்னம்!
பொழிந்தவன்பின் ஆலயமாய்க் கட்டப் பட்ட
***புனிதமான கலைக்கூடம் இஃதே யன்றோ?
விழிவிரிய வைத்திடுமே வேலைப் பாடு
***வெண்பளிங்கு மாளிகைக்கிங் கில்லை யீடே!
சியாமளா ராஜசேகர்

Tuesday, November 21, 2017

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பெருக ....!!!


குடும்பத்தில் பெருமகிழ்ச்சி நிலவவேண்டு மென்றால் 
***குறைவில்லாப் பாசமொன்றே  இன்பத்தைக் கூட்டும்  !
கொடுப்பதனால் அழியாத அன்பென்னும் பண்பைக்
***கொண்டிருப்போர் இல்லத்தில் ஆனந்தம் பூக்கும் !
கடுகளவும் சந்தேகம் உட்புகாத வண்ணம்  
***கருணையுடன் அன்பொன்றே அரணாகக் காக்கும் !
தடுமாற்ற மில்லாமல் பயணத்தைத் தொடர 
***தன்னலமில் லாஅன்பே தாயைப்போல் தாங்கும் !

பணமிருந்தும் ஏதோவொன் றிழந்தாரைப் போலப்
***பாசத்திற் கேங்குவோரும் பாரினிலே உண்டே !
உணர்வுகளை வெளிக்காட்டாப் பாசத்தால் கூட 
***உபயோக மில்லையென்றே உணர்ந்திடுவீர் நன்றே !
பிணக்கில்லா வாழ்விற்கு வழிவகுக்கும் அன்பால்
***பேரின்ப மடைந்திடலாம் பிடிவாதம் கொன்றே !
வணக்கத்திற் குரித்தான குணநலனெ தென்றால் 
***மகிழ்ச்சியினை மலரவைக்கும் பாசமென்ற வொன்றே !!

உரிமையான இடத்தினிலும் கோபம்தான் சாபம் 
***உறவுகளின் மேன்மையினை வலுப்படுத்தும் நேசம் !
புரிந்துணர்வு கொள்வதற்கோ உள்ளத்தில் பாசம் 
***பூத்தால்தான் நிறைந்திருக்கும் அகம்முழுதும் வாசம் !
கரியமில வளிநுகர்ந்தால் திணறாதோ சுவாசம் 
***கடுஞ்சொற்கள் உமிழ்ந்துவிட்டால் விளைந்திடுமே நாசம் !
பரிவான வார்த்தைகளே தென்றலாக வீசும் 
***பக்குவமாய் உணர்ந்துகொண்டால் பெருமகிழ்ச்சி சேரும் ! 

கூட்டாக வாழ்ந்திருந்த நிலையிங்கின் றில்லை 
***கோடிகளில் புரண்டாலும் பாசமின்றேல் தொல்லை !
வாட்டமுற்ற மனத்திற்குப் பாசந்தான் மருந்து 
***வாழ்வினிலே ஆனந்தம் அளிக்கும்நல் விருந்து ! 
ஆட்டுவிக்கும் ஆசைகளால் அழிவுதானே மிஞ்சும் 
***அன்புமனம் கனிந்துவிட்டால் மகிழ்ச்சியங்கே தஞ்சம்  !
வீட்டிலுள்ளோர் உள்ளங்கள் பாசத்தால் விரிந்தால் 
***விடைபெற்றுச் சென்றிடுமே துன்பங்கள் விரைந்தே !!
Monday, November 20, 2017

இமயம் கண்டேன் ....!!!


உறைபனிக்குள் உடல்மறைத்து  நிமிர்ந்திருக்கும் அரணாய்
***உதயகாலைப் பொழுதினிலே ஒளிர்ந்திருக்கும் பொன்னாய் !
நிறைந்திருக்கும் நீரோடை வழிநெடுகில் எங்கும் 
***நெடுமரங்கள் விண்முட்ட வளர்ந்திருக்கும் எழிலாய் !
மறைத்துவிடும் உச்சிதனை முகிலினங்கள் தவழ்ந்து 
***மகிழ்ச்சியுடன் உறவாடிக் கடந்துசெலும்  மிதந்து !
இறையவனின் உறைவிடமாய்த்  திகழ்ந்திருக்கும் இமயம் 
***இயற்கைநமக் களித்திட்ட பெருங்கொடைதா னன்றோ  ??

சியாமளா ராஜசேகர் 

Friday, November 17, 2017

இயற்கை - அந்தாதி


கதிர்வரவு கண்ட கமலம் விரிந்து 
நதியலையி லாடும் நயந்து ! - செதில்கொண்ட
கெண்டைமீன் நுள்ளக் கிறங்கிய தாமரையும் 
தண்ணீரில் தள்ளாடும் சாய்ந்து . 1.

சாய்ந்தாடும் தெங்கோலைத் தாலாட்டு கேட்டாற்போல் 
வாய்க்கால் கரையில் வளைந்தபடிப் ! - பாய்ந்துவரும் 
நீரில் முகங்கண்டு நேராய் நிமிர்ந்திடும் 
பூரிப்பில் புன்னகைக்கும் பூத்து. 2.

பூத்திருக்குஞ் சோலையில் பொன்வண்(டு) இசைபாடிக் 
காத்திருக்கும் ஆவலுடன் கள்ளுண்ணப் ! - பாத்திக்குள் 
தேடிவந்து செம்மலரில் தேனுறிஞ்சி விட்டதுவும் 
ஆடியே செல்லும் அழகு ! 3.

அழகிய மேகம் அணிதிரண்டு வந்து 
பழகிய வெண்ணிலவைப் பார்க்கக் -  குழவியாய்க்
கொஞ்சிச் சிரித்துக் குளிர்ச்சியாய்க் காய்ந்திடும் 
நெஞ்சைக் கவரும் நிலவு . 4. 

நிலவும் இரவினில் நித்திரை யின்றி 
உலவிடும் வானில் உவப்பாய்க் ! - கலங்காக் 
குளத்தினில் தானும் குளிக்க விரும்பிக் 
களிப்புடன் முங்கும் கனிந்து. 5. 

கனிவுடன் வந்துமெல்ல கால்வருடிச் செல்லும் 
இனிமைசுகம் வேரெதிலு மில்லை - தனிமையாய் 
நீலக் கடலினில் நீந்தும் அலைகளின் 
கோலயெழில் கண்டிடக் கூடு . 6. 

கூடிவரும் வான்முகிலும் கோலா கலமாக 
நாடிவரும் வானவில்லை நாட்டமுடன் - தேடிவந்து 
பார்த்துப் பரவசப் பட்டிருக்கும் காட்சியில்நம்
சோர்வகன்று கிட்டும் சுகம் . 7. 

சுகமாய் மலைமேல் துயிலும் முகிலும் 
மிகவும் அழகாய் விளங்கும் !- ககன 
வெளியி லுலவிடும் வெண்பனி மேகம் 
ஒளியாய்த் தெரியும் உணர் . 8.

உணர்ந்தால் இயற்கை உலகின் வரமே
இணக்க முடனே இயைந்தால்!- வணங்கிட 
என்று மியற்கையால் ஏற்றம் கிடைத்திடும் 
இன்ப மளிக்கும் இதம்.   9.

இதமான தென்றல் இதயம் தழுவும்  
மிதமான சாரல் விருந்தாய்ப் ! - பதமாய் 
நனைக்கும் மழையில் நமதுளம் பூக்க 
வனையும் கவிதை வரம் . 10. 

Thursday, November 16, 2017

உள்ளமும் நீந்தும்


கரைபுரண் டோடும் காவிரி யாற்றில் 
***கயலுடன் உள்ளமும்  நீந்தும் !
நுரையுடன் அலைகள் மேனியைத் தழுவ 
***நொடியினில் இதயமும் பூக்கும் !
இரைச்சலும் கூட  இருசெவி களிலும் 
***இன்னிசை யாகவே கேட்கும் !
விரைத்திடும் வரையில் நதியினி லாட 
***விழைந்திடும் ஆசையி னாலே !

சியாமளா ராஜசேகர்  

புலவோரே பாடும் ...!!!


குடும்பமுடன் கூடிவாழும் குரங்கினத்தைக் காணீர் 
***கொஞ்சுதமிழ்ச் சொல்லெடுத்துப் புலவோரே பாடீர் !
தடுமாற்ற மில்லாமல் கிளைகளிலே தாவும் 
***தன்னோடு குட்டியையும் சுமந்துகொண்டு போகும் !
படுவேக மாகவது மலைமீதி லேறும் 
***பழந்தின்று பசியாறிக் களிப்பினிலே ஆடும் !
வெடுக்கென்று கைப்பொருளைப் பறித்துக்கொண் டோடும்
***விரட்டிவிட்டால்  முறைத்தவண்ணம் பார்த்திருக்கும் நின்றே !!