Sunday, September 17, 2017

கொஞ்சுங் கவிதையிலே !


மஞ்சு விரிகையில் விஞ்சு மழகுடன் 
மஞ்ஞை நடமிடுதே ! 
வஞ்சி யவள்முகம் கஞ்ச மலரென 
நெஞ்சி லுறைகிறதே ! 
அஞ்சு விழிகளும் கெஞ்சு மழைப்பினில் 
ஒஞ்சி ஒளிகிறதே ! 
பிஞ்சு விரல்களும் தஞ்ச மடைந்திடும் 
கொஞ்சுங் கவிதையிலே !!

புரட்டாசி ....!!


ஆவணிக்குப் பின்புவரும் ஆன்மீகத் திங்களிது 
ஆவலுடன் பித்ருக்கள் அவனிவரும் காலமிது 
நாவாரப் புகழ்பாடி நாடிவரும் பக்தரது 
பாவங்கள் விலகியோட பரந்தாமன் அருள்மாதம் !

புரட்டாசி நற்திங்கள் புண்ணியங்கள் பலசேர்க்கும் 
பரம்பொருளே பிறப்பெடுத்த பவித்ரமான மாதமிது 
பிரம்மோற்சவம் நடக்கும் பெருமாளின் தலமெங்கும் 
விரதங்கள் இருப்பதனால் வேண்டுகின்ற வரம்கிட்டும் !

கோவிந்தா எனும்நாமம் கோயிலெங்கும் எதிரொலிக்கச் 
சேவிக்க வருவோர்க்குத் தெய்வீக அருள்கூடும் 
தீவினைகள் விலகியோடும் தேவனவன் சன்னதியில் 
தூவிமலர் போற்றிடுவார் தூய புரட் டாசியிலே !

அன்னைசக்தி மகிஷனெனும் அரக்கனுடன் போரிட்டு 
வென்றதனைப் பக்தியுடன் விரதமிருந்து வழிபட்டே  
ஒன்பதுநாள் கொண்டாடும் ஒப்பற்ற நவராத்ரி 
பொன்னொளிர விளங்கிடுமே புரட்டாசி மாதத்தில் !

மலைமகளும் அலைமகளும் மகிழ்வுடனே கலைமகளும் 
குலையாத எழிலுடனே குடியிருக்கும் மாதமிது 
சிலையுருவாய்க் கொலுவீற்றுச் சிறப்பாக வரந்தந்து 
நிலையில்லா வாழ்வினிலும் நிறைவளிக்கும் திங்களிது !

கார்மேகம் திரண்டுவரும் கார்கால மாதமிது 
ஏருழவன் உள்ளமெலாம் இனிதாகும் காலமிது 
நீர்நிலைகள் குளிர்ச்சியுடன் நிரம்பியோடும் திங்களிது 
மார்தட்டி முழங்கிடுவேன் மகத்தான மாதமிதே !

Saturday, September 16, 2017

பனங்காட்டில் .....!!!பனங்காட்டில் காற்று மோத 
***படபடத்தே ஓலை யாட 
அனலேறின் முழக்கத் தோடே 
***அடைமழையும் கொட்டித் தீர்க்கப் 
பனம்பழம்பொத் தென்று கீழென்
***பக்கத்தில் விழுந்த தாலே 
இனங்காண முடியா அச்சம் 
***இதயத்தை அடைத்த தம்மா !

( அனலேறு - இடி )

Friday, September 15, 2017

வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே மெட்டில் ஒரு பாட்டு !

பொன்னாய் மின்னும் தேவதையே !
பொங்கும் அன்பைத் தாராயோ ?
பொன்னாய் மின்னும் தேவதையே !
பொங்கும் அன்பைத் தாராயோ ?

கண்ணிலே காந்தம் இல்லை 
காதல் மனம் ஈர்க்க வில்லை !
கண்ணிலே காந்தம் இல்லை 
காதல் மனம் ஈர்க்க வில்லை !

பொன்னாய் மின்னும் தேவதையே !
பொங்கும் அன்பைத் தாராயோ ?
பொன்னாய் மின்னும் தேவதையே !
பொங்கும் அன்பைத் தாராயோ ?

நெஞ்சத்தில் வீரம் இல்லை 
நேசத்தில் வேஷ மில்லை 
மஞ்சத்தில் தூக்க மில்லை 
மாலையும் பூக்க வில்லை !

நெஞ்சத்தில் வீரம் இல்லை 
நேசத்தில் வேஷ மில்லை 
மஞ்சத்தில் தூக்க மில்லை 
மாலையும் பூக்க வில்லை !

தூது சென்று பேசிவர
தூயவன் யாரு மில்லை !
சுட்டுவிடும் காரணத்தால் 
சூரியனும் போகவில்லை 
துள்ளித் துள்ளி நீயாட 
வானவில்லும் வளைய வில்லை !

பொன்னாய் மின்னும் தேவதையே !
பொங்கும் அன்பைத் தாராயோ ?
பொன்னாய் மின்னும் தேவதையே !
பொங்கும் அன்பைத் தாராயோ ?

வானில் உந்தன் பேரெழுத 
மேகத்தை அனுப்பிவைத்தேன் !
வான மங்கை கண்ணீரில் 
மேகமும் கரைந்ததடி !

மின்னல் வெட்டும் வேளையிலும் 
மேல் நடுங்க வேர்த்திருப்பேன் !
கன்னல் மொழி கேட்கும் வரை 
காற்றைப் போல் நான் மிதப்பேன் !
மாரி வரம் தந்துவிட்டால் 
பூரிப்பில் பூத்திருப்பேன் !

பொன்னாய் மின்னும் தேவதையே !
பொங்கும் அன்பைத் தாராயோ ?
பொன்னாய் மின்னும் தேவதையே !
பொங்கும் அன்பைத் தாராயோ ?

பொன்னாய் மின்னும் தேவதையே !
பொங்கும் அன்பைத் தாராயோ ?
பொன்னாய் மின்னும் தேவதையே !
பொங்கும் அன்பைத் தாராயோ ?

சியாமளா ராஜசேகர் 

Wednesday, September 13, 2017

துணை நீயே !

இடது பதந்தூக்கி யின்ப முடனே
நடனஞ் செயுங்கண நாதா! - இடர்களைய
ஆடுமயில் மீதேறி ஆனந்த மாய்வந்து
பாடுமென்பா வைக்கேட்டுப் பார்.
துணைநீயே! வாழ்வினில் தும்பிக்கை யானே!
அணைத்தென்னைக் காத்திடுவாய்! அன்பாய் - இணையடி
பற்றி உளமுருகிப் பாடிப் பணிந்திடுவேன்
வற்றா வருளை வழங்கு.
களிற்று முகத்தன் கடம்பனின் அண்ணன்
எளியனாய் வந்தே எலிமேல் - தெளிவும்
அருள்வான்; சதுர்த்தியில் ஐங்கரத் தானை
விரும்பிய வண்ணமே வேண்டு.

ஆதி மூல கணபதி !

ஆதி மூல கணபதி சிவ
காமி பாலன் கணபதி
நாத வேத ரூப மான
ஞான தெய்வம் கணபதி!
வீதி தோறும் குடியிருக்கும்
வெள்ளிக் கொம்பன் கணபதி
ஆனை முகமும் பானை வயிறும்
கொண்ட அழகு கணபதி!
அறுகுமாலை சூட்டியே வழிபடும் அடியவர்
அல்லல்களைப் போக்கிடும் ஐங்கரனைப் போற்றுவோம்
விருப்புடன்முக் கனிகளும் அவல்கடலை மோதகம்
வேழமுகத் தானுக்குப் படைத்துவிட்டுப் பாடுவோம்!
ஆரவார மின்றியே அன்புடன் தொழுதிட
ஆறுமுகன் அண்ணனின் ஆசிகளும் கிடைத்திடும்!
பாரதத்தை எழுதிட தந்தமதை ஒடித்தவர்
பாதமலர் பற்றிட பாழ்வினைகள் பறந்திடும்!
தும்பிக்கை ஆட்டியே சுண்டெலியில் சுற்றிடும்
தூயவனின் தரிசனம் தொல்லைகளை ஓட்டிடும்!
நம்பிக்கை வைத்தவர் நலவாழ்வு பெற்றிட
நாடிவந்து அருளிடும் நாயகனை வணங்குவோம்!
சியாமளா ராஜசேகர்

வாட்டமேனோ ...??

வெண்ணிலவு துணையிருக்க வாட்ட மேனோ
விட்டயலூர் சென்றவனின் நினைவால் தானோ?
விண்மீனைத் தூதனுப்பி விவரம் சொல்வாய்!
வெட்கத்தை விடுத்தேநீ காதல் வெல்வாய்!
கண்மூட முடியாமல் காத்தே நிற்கும்
கன்னிமயில் உன்னருமை அறிவான் தானும்!
பெண்ணிலவே வீண்கவலை கொள்ள வேண்டா
பேரின்ப வாழ்வுனக்குத் தருவான் வந்தே!!
இக்கரையில் தனித்திருப்பாய் நீயு மென்றே
இதயத்தை யீந்துவிட்டுப் போனா னோடி?
அக்கரையில் அவனுள்ளம் படுத்தும் பாட்டை
அன்பாலே உணர்ந்திருந்தும் தவிப்பா யோடி?
சொக்கவைக்கும் கண்ணிரண்டில் சோக மேனோ
சுந்தரியே சற்றேனும் உறக்கம் கொள்வாய்!
துக்கத்தைத் துடைத்துவிட்டுப் பாடி யாடு
துணைவந்து சேர்ந்தவுடன் ஊடிக் கூடு!!!
சியாமளா ராஜசேகர்